اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
دکتر یعقوب  مهندس مدیرکل دامپزشکی فارس 32323097 105
دکتر منصور بستانیان معاون سلامت 32323097 103
دکتر داریوش اخباری معاون توسعه ، مدیریت و منابع 32323097 103
دکتر بیژن  دهقانی رییس اداره قرنطینه و امنیت زیستی 32323097 182
دکتر سیاوش پارسی رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی 32323097 134
دکتر رسول آریا نژاد رییس اداره تشخیص و درمان 32323097 142
دکتر ایرج نامداری کارشناس مسئول اداره بهداشت و مبارزه با بیماریهای آبزیان و زنبور عسل 32323097 141
دکتر محمد خسروی رییس اداره برنامه و بودجه 32323097 123
محسن مهران مسئول دفتر مدیر کل 32323097 105
محمد  عظیمی بلوک مسئول حراست 32323097 119
وحید شهوندی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 32323097 144
دکتر امیدرضا امرآبادی سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی 32323097 145

2 3 4