اخبار حاوی کلید واژه (انتصاب)


انتصاب در اداره کل دامپزشکی استان فارس
دکتر امیدرضا امرآبادی به سرپرست آزمایشگاه مرکزی منصوب شد
 ١٣٩٨/٠٥/١٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب در اداره کل دامپزشکی استان فارس
دکتر رضا شهریاری به سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی منصوب شد
 ١٣٩٨/٠٥/١٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٨/٠٣/٢٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٨/٠١/٠٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب در اداره کل دامپزشکی استان فارس
دکتر امیدرضا امرآبادی به سمت رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی منصوب شد
 ١٣٩٧/١٢/٢٣ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>