انتصاب در اداره کل دامپزشکی استان فارس
دکتر امیدرضا امرآبادی به سمت رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی منصوب شد
 ١٣٩٧/١٢/٢٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٧/١٢/٠٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٧/٠٨/١٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٧/٠٨/٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٧/٠٧/٢٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>