معرفی و شرح وظایف ادارات دامپزشکی شهرستانها:
 
شرح وظایف ادارات دامپزشکی شهرستان های استان فارس تامین بهداشت دام و فرآورده های دامی و پیشگیری و مبارزه و درمان بیماریهای دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام بررسی بیماریهای دامی، شناسائی مناطق آلوده و راه سرایت و طرز انتشار بیماریها. تامین بهداشت دام از طریق پیشگیری و مبارزه با بیماریهای همه گیر و قرنطینه‏ای دام. مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و دام. ایجاد قرنطینه‏ های دامی در مبادی ورودی شهرستان در موارد بروز اپیدمیها به منظور جلوگیری از سرایت بیماریهای دامی، همچنین کنترل بهداشتی تردد دام و فرآورده های خام دامی نظارت در نقل و انتقال آنها . نظارت بهداشتی چراگاهها، مراتع، آبشخورها، محل نگهداری دام و سایر تاسیسات مربوط به پرورش دام. نظارت بر کارخانجات تولید خوراک دام از لحاظ بهداشتی. نظارت بهداشتی کشتارگاهها و کارخانه های تولید و تهیه فرآورده های خام دامی. نظارت بر فروش انواع دارو، واکسن سرم و مواد بیولوژیکی مخصوص دام. مشارکت در سمینارهای دامپزشکی و هم چنین مبادله اطلاعات علمی نظارت برعملیات مایه کوبی و درمان دام در سطح شهرستان . بازرسی و کنترل کیفی بهداشتی فرآورده ها

شرح وظایف ادارات دامپزشکی شهرستان های استان فارس

تامین بهداشت دام و فرآورده های دامی و پیشگیری و مبارزه و درمان بیماریهای دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام
بررسی بیماریهای دامی، شناسائی مناطق آلوده و راه سرایت و طرز انتشار بیماریها.
تامین بهداشت دام از طریق پیشگیری و مبارزه با بیماریهای همه گیر و قرنطینه‏ای دام.
مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و دام.
ایجاد قرنطینه‏ های دامی در مبادی ورودی شهرستان در موارد بروز اپیدمیها به منظور جلوگیری از سرایت بیماریهای دامی،
همچنین کنترل بهداشتی تردد دام و فرآورده های خام دامی نظارت در نقل و انتقال آنها .
نظارت بهداشتی چراگاهها، مراتع، آبشخورها، محل نگهداری دام و سایر تاسیسات مربوط به پرورش دام.
نظارت بر کارخانجات تولید خوراک دام از لحاظ بهداشتی.
نظارت بهداشتی کشتارگاهها و کارخانه های تولید و تهیه فرآورده های خام دامی.
نظارت بر فروش انواع دارو، واکسن سرم و مواد بیولوژیکی مخصوص دام.
مشارکت در سمینارهای دامپزشکی و هم چنین مبادله اطلاعات علمی
نظارت برعملیات مایه کوبی و درمان دام در سطح شهرستان .
بازرسی و کنترل کیفی بهداشتی فرآورده های خوراکی دام از مرحله تولید تا توزیع.  لیست تلفن و فاکس ادارات دامپزشکی استان فارس

 

ردیف

اداره دامپزشکی

رئیس / سرپرست اداره

تلفن

فاکس

1

 آباده

دکتر علیرضا فرخی

44354197

44354196

2

 ارسنجان

دکتر میثم کریمی جشنی

43522330

43524160

3

بخش ارژن

دکتر سنمار

38615310

****

4

 استهبان

دکتر هادي محبوبي

53225440

53222240

5

 اقلید

آقای خدا رضا امیدی

44535041

44535553

6

 بوانات

دکتر ابراهیم بازیار

44403205

44403337

7

 پاسارگاد

دکتر موسی عربی

58632286

58636448

8

 جهرم

دکتر حسین رازقیان جهرمی

54374130

54373900

9

 خنج

محمد صالح قاسمی

52625200

52627760

10

 داراب

دکتر محمد مرادیان

53526090

53523062

11

 رستم

دکتر مختاری

42677560

42677534

12

 زرین دشت

دکتر مصلح شیرازی

53728098

53724700

13

 سپیدان

دکتر مختار ملک نسب

36722983

36722625

14

 سروستان

دکتر قاسم فتحی

37842216

37847216

15

 شیراز

دکترعبدالرضا وفا

32247118

32222631

16

 خرمبید

آقای قدرت اله بهرامی

44452066

44453998

17

 فراشبند

دکتر اسمعیل شهریاری

38752349

38754826

18

 فسا

دکتر مهدی خسروی

53332978

53330089

19

 فیروزآباد

دکتر رامین نورایی

38722160

38725052

20

 قیر و کارزین

دکتر محمد جواد موسوی

54523300

54527270

21

 کازرون

دکترمیلاد کاظمیان

42227625

42227623

22

 گراش

دکتر کوروش ایزدی

52451088

52451068

23

 لارستان

دکتر سروش اسدی

52246027

52246110

24

 لامرد

دکتر محمد اسد زاده

52723711

52720088

25

 مرودشت

دکتر صاحبی

43314200

43313530

26

 ممسنی

دکتر علی خسروی

42525997

42523500

27

 مهر

دکتر مهدی حسنی

52823822

52823822

28

 نی ریز

دکتر حمید رضا ممتازیان

53838520

53838500

29

 کوار

دکتر علی اکبر میر حیدری

37822241

37822241

30

 خرامه

دکتر محمد مطلق

32722341

32722341

31

بخش زرقان

دکتر معصوم زاده

32622250

32622250

32

بخش بیضا

دکتر سیامک علیرضایی

36782885

36782885